Cariere

Pentru a aplica la unul din posturile disponibile, vă rugăm să folosiți formularele de mai jos pentru a ne trimite un CV.

01. Area Sales Manager

Pregătire și experiență:

Studii superioare
– Experiență de minim 3 ani în domeniul producției de ambajale tipărite
– Capacitate foarte bună de comunicare și relaționare cu clienții, atenție distributivă, simț pentru detaliul semnificativ, capacitate rapidă de decizie
– Personalitate energică, gândire pozitivă, amabilitate și eficiență
– Cunoștinte de limba engleză
– Cunoștinte operare PC (Windows, Microsoft Word și Excel, Internet)
– Permis de conducere categoria B

Responsabilități și sarcini:

Dezvoltarea vânzărilor și atragerea permanentă de noi clienți
– Prezentarea, promovarea și vânzarea produselor în conformitate cu standardele și politicile comerciale ale companiei
– Urmărirea realizării planului de vânzări lunar, trimestrial, anual
– Participarea la negocieri, întocmirea contractelor, monitorizarea derulării și finalizării acestora
– Răspunde de urmărirea încasării sumelor datorate de către clienți și de transmiterea documentelor de vânzare
– Participă activ la planificarea și implementarea strategiei de vânzări
– Raportează către directorul de vânzări
– Urmărește derularea și finalizarea contractelor
– Stabilește și participă la întâlnirile cu clienții
– Întocmește documentația premergătoare întâlnirilor
– Redactează rapoartele după întâlniri

  Incarca* CV-ul

  02. Mașinist Legătorie

  Pregătire și experiență:

  – Experiență în domeniul tipografic obligatoriu, pe mașini de broșat sau fălțuit, mașini de lipit cutii, mașini de cașerat, plastifiat sau ștanțat.
  – Apreciem acei candidați care știu să lucreze în echipă.

  Responsabilități și sarcini:

  – Va duce la îndeplinire sarcinile trasate de șeful direct

   Incarca* CV-ul

   03. Mașinist Tipograf

   Pregătire și experiență

   Căutam tipografi care cunoască mașini de tipărit Heidelberg 50×70 două grupuri, Heidelberg 70×100 cu inversor, Heidelberg 50×70 cu 5 grupuri, KBA 70×100 cu 5 grupuri.

   Responsabilități și sarcini:

   – Se discută la interviu.

    Incarca* CV-ul

    04. Asistent Director Producție

    Pregătire și experiență:

    Studii superioare de specialitate
    – Cunoștinte solide în domeniul tehnic
    – Experiență într-un post similar din domeniul producției reprezintă un real avantaj
    – Capacitate foarte bună de organizare și coordonare; disponibilitate de a lucra cu dead-line-uri
    Gândire pozitivă și eficientă, seriozitate
    – Cunoștinte foarte bune de operare PC

    Responsabilități și sarcini:

    – Realizează planificarea producției
    – Alocarea echipelor de lucru în funcție de planul de lucru, abilitățile anagajatilor și specificul proiectelor
    – Supervizează și controlează activitatea și perfomanța zilnică a echipelor
    – Reorganieaza activitatea în cazul apariției altor factori conjucturali care influențează producția
    – Vine cu propuneri de opimizare a activității și participă la elaborarea procedurilor de lucru
    – Raportează către directorul de producție

     Incarca* CV-ul

     05. Tehnolog producție

     Pregătire și experiență:

     Studiile superioare constituie un avantaj
     – Experiență de minim 5 ani într-un post similar din domeniul producției de ambajale tipărite
     – Capacitate foarte bună de analiză (propune soluțiile optime de producție)
     – Gândire pozitivă și eficientă
     – Cunoștinte foarte bune de operare PC
     – Cunostiinte avansate de limba engleză

     Responsabilități și sarcini:

     Primește solicitările de preț, definește procedura de fabricație și elaborează fișa tehnică a proiectului
     – Calculează necesarul de materiale
     – Raportează către directorul comercial
     – Redactează rapoartele de lucru

      Incarca* CV-ul

      06. Șef Secție Legătorie

      Pregătire și experiență:

      – Cunoștinte solide în domeniul tehnic
      – Experiență într-un post similar din domeniul producției tipografice
      – Capacitate foarte bună de organizare și coordonare; disponibilitate de a lucra cu dead-line-uri
      Gândire pozitivă și eficientă, seriozitate
      – Cunoștinte de operare PC

      Responsabilități și sarcini:

      – Urmărește respectarea planificării în legătorie
      – Propune directorului de producție echipe de lucru în funcție de planificare, abilitățile anagajaților și specificul proiectelor
      – Analizează proiectele înainte de intrarea efectivă în producție
      – Supervizează și controlează activitatea și perfomanța zilnică a angajaților din subordine
      – Vine cu propuneri de opimizare a activității și participă la elaborarea procedurilor de lucru
      – Raportează către directorul de producție

       Incarca* CV-ul

       07. Gestionar Expediție

       Pregătire și experiență:

       – Experiență minim 3 ani în domeniul gestiunii de marfă
       – Minim studii medii
       – Cunoștinte tehnice specifice privind gestionarea mărfurilor
       – Cunoștinte administrare computerizată a stocurilor de marfă
       – Cunoștinte operare PC (MS Office,Outlook etc.)
       – Perseverent, organizat, eficient și capabil de a-și stabili prioritățile
       – Bune abilități de comunicare, spirit de echipă

       Responsabilități și sarcini:

       – Supraveghează și răspunde de încărcare / descărcare / stocare / pregătire marfă în depozitul companiei
       – Controlează activitatea de stocare în depozit
       – Controlează și înregistrează intrările/ieșirile de marfă în/din depozit
       – Își da cursul la înregistrarea și administrarea computerizată a stocurilor de marfă
       – Participă la inventarele din depozit, fiind responsabil pentru diferențele constatate
       – Întocmește diverse rapoarte de stocuri/livrări solicitate de superiori

        Incarca* CV-ul

        08. Director Calitate

        Pregătire și experiență:

        – Studii superioare
        – Minim 5 ani experiență în implementarea sistemelor de management integrat (Calitate-Mediu-Siguranță alimentului)
        – Experiență anterioară în domeniul Sănătății și Securității în Muncă precum și în Protecția Mediului constituie un avantaj
        – Autorizații necesare: Auditor intern Calitate-Mediu-Siguranță alimentară
        – Cursurile de specializare în domeniul SSM constituie un avantaj
        – Permis de conducere categoria B
        – Gândire logică, capacitate de analiză și sinteză
        – Cunoștinte limba engleză minim nivel mediu
        – Disponibilitate pentru deplasări la nivel național

        Responsabilități și sarcini:

        – Proiectarea, implementarea, certificarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului Integrat de management conform standardelor de referință SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005, FSSC 2200:2005, SA 8000:2008
        – Raportarea nemijlocită Directorului General despre funcționarea sistemului integrat de management și despre orice necesitate de îmbunatățire
        – Evaluarea și examinarea conformității și eficienței sistemului integrat de management și pentru elaborarea dovezilor obiective privind calitatea
        – Elaborarea, actualizarea, difuzarea și gestionarea documentelor aferente sistemului integrat de management
        – Elaborarea, actualizarea, difuzarea și gestionarea listei documentelor de proveniență internă cât și a celor de proveniență externă aplicabile sistemului integrat de management
        – Urmărirea efectivă a aplicării cerințelor sistemului integrat de management și inițierea de acțiuni corective/preventive
        – Elaborarea graficului de audituri interne, planificarea auditurilor interne; Realizarea auditurilor interne și întocmește documentația
        – Monitorizarea proceselor sistemului integrat de management prin efectuarea de audituri interne
        – Asigurarea că procesele necesare sistemului de management integrat sunt stabilite, implementate și menținute

         Incarca* CV-ul