Calitatea soluțiilor de amabalare oferite de Eurobusiness este atestată oficial printr-un număr de certificări internaționale – ISO 9001, ISO 14001 și FSSC 22000.

Certificarea de management al calității ISO 9001 garanteză monitorizarea continuă și gestionarea calității în toate operațiunile întreprinse în cadrul companiei.

Sistemul de management al mediului ISO 14001 asigură implicarea companiei în procesele de protecție a mediului și prevenire a poluării, și asigură transparența cu privire la politica sa de mediu și a obiectivelor setate în acest sens.
Schema FSSC 22000 se referă la sistemul de management al siguranței alimentare și atestă controlul calității ambalajelor alimentare la nivel global.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000

Un sistem de management al calității ISO 9001 ajută la monitorizarea continuă și gestionarea calității în toate operațiunile.

Un sistem ISO 14001 de management al mediului permite companiei să se supună unei evaluări oneste în privința riscurilor asupra mediului.
Standardul ISO 14001 are ca scop general declarat susținerea protecției mediului și prevenirea poluării, în echilibru cu necesitățile socio-economice.

FSSC 22000 vizează în mod specific producătorii de produse alimentare. Aceste certificări ajută la standardizarea securității și siguranței alimentelor în cadrul procesului producției în lanțul de aprovizionare.

CONTROLUL CALITĂȚII

certificat
Angajament față de calitate
Sunt o serie de factori pe care Eurobusiness Group îi are în vedere în ceea ce privește partea de menținere și creștere a nivelului de calitate. În primul rând am pornit de la o înțelegere deplină a nevoilor clienților nostri. Munca în stransă colaborare cu clienții, furnizorii și sub-contractorii ne ajută și asigură standardul ridicat al serviciilor noastre. Punem clientul în centrul tuturor acțiunilor noastre, de aceea feedback-ul acestuia este extrem de important pentru noi, în măsura în care acesta este condiția principală pentru optimizarea și evoluția serviciilor noastre. Totodată, această dorință de evoluție poate fi vizibilă și în atenția pe care o acordăm pregătirii angajaților noștri, respectând în același timp normele de siguranță în protecția muncii.
certificat
O politică a calității și a mediului
Principiile de bază ale managementului Eurobusiness Group țin de conceptul calității și protecției mediului. Acesta asigură reglementările prin care se asigură o protecție a mediului, prin care se măsoară nivelul de impact asupra mediului și prin care se asigură, de asemenea, că serviciile și produsele noastre și, totodată, angajații noștri, cunosc și respectă standardele stabilite de ISO 9001.  Până la urmă face parte din politica firmei noastre să administrăm afacerea într-un mod responsabil față de mediu, respectând în totalitate normele de mediu aflate în vigoare, urmărind în același timp să mulțumim asteptările clienților noștri în timp util și fără greșeală, mai exact servicii de calitate, dar mai ales de încredere. Ne-am angajat într-un proces de îmbunatățire și prevenire a poluării, de aceea ne asigurăm că toate rezidurile rezultate sunt depozitate corespunzător sau reciclate. Politica firmei este documentată, implementată și menținută în același timp în care este comunicată tuturor angajaților și sub-contractorilor noștri prin afișarea în zone accesibile acestora și, totodată, prin traininguri organizate.Certificat CERTIND - Documentare, implementare și menținere a unui SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008 în urmatoarele domenii de activitate: Tipografie Certificare inițială: 04 martie 2008 Recertificare curentă: 07 martie 2011 Data expirării certificării : 07 martie 2014 (cu condiția vizării anuale)
certificat
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România acordă diploma pentru Locul 16 pe domeniul Alte activități de tipărire n.c.a. conform clasificării din "Topul național al firmelor private 2007" - 7 noiembrie 2008