SUSTENABILITATE
Siguranța și protecția mediului
Sănătatea oamenilor și grija față de mediul înconjurător sunt principii de bază ale grupului Eurobusiness. Întreg procesul de producție de ambalaje este unul eco-friendly, responsabil, și care respectă în totalitate normele de mediu aflate în vigoare, fapt atestat prin certificările internaționale FSC și FSSC.
Materiile prime folosite în cadrul tipografiei provin din surse sustenabile, iar 95% din cartonul procesat este reciclat. De asemenea, utilajul folosit pentru imprimarea ambalajelor din carton este singurul utilaj cu certificat verde din sud-estul Europei.
Mai mult decât atât, Eurobusiness este o companie cu zero emisii de carbon și zero reziduuri toxice rezultate în urma proceselor de producție, ceea ce o recomandă drept o companie nepoluantă și susține angajamentul luat față de protecția mediului.
sustainability_04
Sănătatea oamenilor și grija față de mediul
înconjurător sunt principii de bază ale grupului
Eurobusiness.