SUSTENABILITATE
Siguranța și protecția mediului
Sănătatea oamenilor și grija față de mediul înconjurător sunt principii de bază ale grupului Eurobusiness. Întreg procesul de producție de ambalaje este unul eco-friendly, responsabil, și care respectă în totalitate normele de mediu aflate în vigoare, fapt atestat prin certificările internaționale ISO 45001 și ISO 14001
Materiile prime folosite în cadrul tipografiei provin din surse sustenabile, iar 95% din cartonul procesat este reciclat. De asemenea, utilajul folosit pentru imprimarea ambalajelor din carton este singurul utilaj cu certificat verde din sud-estul Europei.
Mai mult decât atât, Eurobusiness este o companie cu zero emisii de carbon și zero reziduuri toxice rezultate în urma proceselor de producție, ceea ce o recomandă drept o companie nepoluantă și susține angajamentul luat față de protecția mediului.
sustainability_04
Sănătatea oamenilor și grija față de mediul
înconjurător sunt principii de bază ale grupului
Eurobusiness.